Doświadczenia

Doświadczenia chemiczne

Prywatne lekcje chemii z demonstracją doświadczeń chemicznych w domu ucznia:
 • Ciekawe
 • Uczące
 • Rozwijające
 • Indywidualne
 • Bezpieczne

Oferta obejmuje demonstrację ciekawych doświadczeń chemicznych w domu ucznia, omówienie ich wraz z teorią i równaniami reakcji oraz odpowiedzi na ewentualne pytania.

Unikalna propozycja dla uczniów zainteresowanych chemią, m.in. dla przygotowujących się do konkursów chemicznych. Pasjonujące lekcje u pasjonata.

Nauczanie w szkole zazwyczaj opiera się na zasadzie "papier, ołówek i książka". Lekcje z doświadczeniami pozwalają bezpośrednio doświadczać wiedzy, co powoduje pełniejsze jej przyswajanie. Na przykład "niebieski galaretowaty osad wodorotlenku miedzi(II)" przestaje być dla ucznia pustą frazą, a zaczyna być opisem czegoś, czego doświadczył. Czym innym jest opis smaku potrawy, a czym innym jej smakowanie :)

Na jednej lekcji przeprowadzamy od 1 do 7-8 eksperymentów. To często więcej niż nauczyciele przeprowadzają na lekcjach w szkole przez wszystkie lata nauki chemii... Wielu z tych doświadczeń w ogóle nie zobaczy się w szkole.

Przykładowe doświadczenia, które możemy przeprowadzić na korepetycjach:
 • Wulkan - rozkład dichromianu(VI) amonu.
 • Reakcja nadtlenku wodoru (perhydrolu) z manganianem(VII) potasu. Momentalnie bucha duży strumień mgły od podłogi do sufitu.
 • Zielony płomień - otrzymywanie boranu trietylu.
 • Wybuchające bańki mydlane. Otrzymywanie i spalanie wodoru.
 • Chemiczne roślinki. Reakcje z krzemianami.
 • Gwałtowny samozapłon - zapalanie ozonem.
 • Dym bez ognia. Reakcja amoniaku z chlorowodorem.
 • Jodek azotu - substancja wybuchająca od dotknięcia.
 • Mieszanina błyskowa - manganian(VII) potasu z pyłem aluminiowym.
 • Barwne reakcje z badaniem odczynu za pomocą wskaźników.
 • Otrzymywanie srebra - reakcja azotanu(V) srebra(I) z miedzią.
 • Strącenie wodorotlenku miedzi(II) i jego termiczny rozkład.
 • Próba Tollensa - powstawanie lustra srebrnego.
 • Kolorowe reakcje strąceniowe.
 • Otrzymywanie i spalanie acetylenu.
 • Reakcja sodu z wodą.
 • I wiele innych..

Lekcja obejmująca praktykę i teorię trwa łącznie półtorej do dwóch godzin zegarowych.

Koszt lekcji z doświadczeniami to normalny koszt korepetycji plus dopłata 80 zł za jedno doświadczenie. Cena dotyczy doświadczeń standardowych. Doświadczenia specjalne, wymagające szczególnych przygotowań lub droższych odczynników - cena ustalana zależnie od konkretnego eksperymentu. Liczba i rodzaj doświadczeń przeprowadzanych na lekcji jest do indywidualnego ustalenia.

Zapraszam.


Tel. 502 939 776, Michał Kulik
Call Now Button