Zadanie 2

ZADANIE 2

oparte na równaniu reakcji
Ie gramów wody powstanie w wyniku spalenia 100 gramów wodoru?
Rozwiązanie

Pierwsza część to napisanie równania reakcji - analogicznie jak tutaj.

2 H2 + O2 2 H2O

Druga część to napisanie proporcji

Pierwsza linijka proporcji:

Myślimy o który reagent jest pytanie. O wodę, ściślej: o liczbę gramów wody, która powstanie. To pod wodą (pod H2O) piszemy x [g]. O tak:

2 H2 + O2 2 H2O

x [g]

Teraz patrzymy o ilości którego reagentu jest podana informacja w zadaniu. "100 gramów wodoru", czyli pod wodorem (pod H2) piszemy 100 g. I rysujemy poziomą kreskę między x [g] i 100 g.

2 H2 + O2 2 H2O

100 g ------- x [g]

I mamy pierwszą linijkę proporcji. Są w niej masy reagentów wynikające z treści zadania. Teraz napiszemy drugą linijkę proporcji. Będą w niej masy reagentów wynikające z równania reakcji. Tutaj też interesuje nas wodór (o którym mamy w pierwszej linijce proporcji informację na temat jego masy) i woda (tu mamy w pierwszej linijce proporcji niewiadomą, która dotyczy wody). Czyli w tej drugiej linijce proporcji piszemy masę wodoru wynikającą z równania reakcji i masę wody wynikającą z równania reakcji. No a jakie te masy wynikają i dlaczego? Tutaj stosujemy interpretację cząsteczkową równania reakcji (rozwiązujemy zadanie w wersji gimnazjalnej). Interpretacja cząsteczkowa tego równania to:

Dwie dwuatomowe cząsteczki wodoru i jedna dwuatomowa cząsteczka tlenu reagują i dają dwie cząsteczki wody.

Patrzymy na reakcję. Przed H2 jest dwójka. Zatem w tej naszej drugiej linijce proporcji napiszemy pod H2 masę dwóch cząsteczek wodoru.

Patrzymy na układ okresowy i znajdujemy masę atomową wodoru. Wynosi 1u. Czyli masa cząsteczkowa wodoru:

mcz(H2) = 2 * 1u

mcz(H2) = 2u

Masa dwóch cząsteczek wodoru będzie oczywiście dwukrotnie większa.

2 * 2u = 4u

I to wpisujemy pod H2 w drugiej linijce proporcji.

2 H2 + O2 2 H2O

100 g ------- x [g]

4 u

A co pod H2O? No najpierw obliczymy masę cząsteczkową H2O. Oprócz masy atomowej wodoru przyda się masa atomowa tlenu. Odczytujemu ją z układu okresowego. Wynosi 16u. Zatem masa cząsteczkowa wody:

mcz(H2O) = 2 * 1u + 16u

mcz(H2O) = 18u

w reakcji są dwie cząsteczki wody.

2 * 18u = 36u

Wpisujemy to 36u pod H2O w drugiej linijce proporcji i dorysowujemy kreskę.

2 H2 + O2 2 H2O

100 g ------- x [g]

4 u ------- 36 u

I mamy gotową proporcję.

Obliczamy ją (podobnie jak tutaj).

x * 4u = 100g * 36u

4x = 3600g

x = 900g

Możemy już podać odpowiedź do zadania:

W wyniku spalenia 100 gramów wodoru powstanie 900 gramów wody.

Koniec.

II. Wersja "z molami" (zazwyczaj w liceum)

Reakcję piszemy tak samo jak w wersji gimnazjalnej (powyżej).

2 H2 + O2 2 H2O

W tej wersji proporcja będzie trochę inna. Stosujemy interpretację molową równania reakcji. Jest taka:

Dwa mole wodoru reagują z jednym molem tlenu i dają dwa mole wody.

Pierwsza linijka proporcji tak samo jak w wersji gimnazjalnej.

2 H2 + O2 2 H2O

100 g ------- x [g]

W drugiej napiszemy pod wodorem masę dwóch moli wodoru (czyli ilości wynikającej z równania reakcji) i pod wodą masę dwóch moli wody (czyli też ilości wynikającej z równania reakcji).

Bierzemy masy molowe z układu okresowego. Są one liczbowo równe masom atomowym, a jednostka to g/mol.

M(H) = 1 g/mol

M(O) = 16 g/mol

M(H2) = 1 * 2 g/mol

M(H2) = 2 g/mol

M(H2O) = 2 * 1g/mol + 16 g/mol

M(H2O) = 18 g/mol

W drugiej linijce proporcji pod H2 będzie masa dwóch moli wodoru. Możemy tu użyć wzoru:

n = m/M

Chociaż można go też nie użyć i policzyć "intuicyjnie", wnioskując co przez co mnożyć choćby z jednostek.

we wzorze m to masa substancji wyrażona w gramach.

M to masa molowa wyrażona w g/mol.

n to ilość substancji wyrażona w molach.

aby wyznaczyć masę przekształcamy wzór mnożąc stronami przez M. Otrzymujemy:

n * M = m

czyli

m = n * M

Dla wodoru:

n(H2) = 2 mol

M(H2) = 2 g/mol

m(H2) = 2 mol * 2 g/mol

m(H2) = 4 g

Teraz obliczamy masę wody wynikającą z równania reakcji.

Przed H2O jest 2, czyli:

n(H2O) = 2 mol

policzyliśmy już wcześniej masę molową wody, zatem:

m(H2O) = 2 mol * 18 g/mol

m(H2O) = 36 g

Wstawiamy te masy w odpowiednie(!) miejsca w drugiej linijce proporcji i dorysowujemy kreskę.

2 H2 + O2 2 H2O

100 g ------- x [g]

4 g ------- 36 g

Obliczamy proporcję:

4g * x = 100g * 36g

x = 900g

Wynik jest oczywiście taki sam jak uzyskany w wersji gimnazjalnej.

Odpowiedź również jest taka sama.

Call Now Button